ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตำบลหัวรอ
     ในศูนย์การเรียนรู้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้วิธถีพอเพียงจากศูนย์การเรียนรู้ และสูดบรรยาการที่เป็นธรรมชาติ อากาศปอดโปล่ง วิวรอบๆของศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่บริเวณทุ่งนา และแปลงผัก

     แปลงผักของศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ พืชผลที่ได้จากแปลงปลูกนี้ ได้นำไปกระกอบอาหาร ทำให้มีรสชาติอร่อย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน : โรงเห็ดชุมชนคนหัวรอ


     ศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยกำนันปิ่นเพชร พูลสวัสดิ์ กำนันยอดเยี่ยม ปี 2565 และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลหัวรอ ได้ทำการเก็บเห็ดนางฟ้าภูฐาน ชุดแรก ที่ ออกดอกจำนวนมาก จากโรงเห็ดนางฟ้าภายในศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 330 ก้อน
( จากทั้งหมด 680 ก้อน )

 


สำหรับเห็ดนางฟ้าภูฐาน ที่ เก็บได้ ชุดแรกในวันนี้ ส่วนที่ 1 ส่วน ครัวหัวรอ ศูนย์การเรียนรู้ได้นำเห็ดนางฟ้ามาประกอบเป็น เมนูอาหารปรุงสุก 4 เมนู ประกอบด้วย
   1. ต้มยำเห็ดนางฟ้า
   2.เห็ดนางฟ้าทอดน้ำจิ้มซีฟู้ด
   3.เห็ดนางฟ้าผัดโหระพา
   4. ซุปเห็ดนางฟ้า
 

08 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 137 ครั้ง

Engine by shopup.com